คำอธิบายหลักสูตร
สร้างผลผลิตที่มากกว่า ลดต้นทุน เพิ่มความสุข
ให้เกษตรกรยิ้มได้ด้วยเพื่อนคู่ใจเกษตรกร 
TRANSFORM PLUS

Products Expertise By Growing More

เรียนรู้ เจาะลึก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมพืช

ลงทะเบียนฟรี

15 นาที
Products Expertise
โครงสร้างหลักสูตร
  1. ลงลึกธาตุอาหาร ทรานส์ฟอร์มพลัส สูตร 1
  2. ลงลึกธาตุอาหาร ทรานส์ฟอร์มพลัส สูตร 2

Products Expertise By Growing More

เรียนรู้ เจาะลึก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมพืช

ลงทะเบียนฟรี

15 นาที
Products Expertise