คำอธิบายหลักสูตร
ไขรหัสลับ ยืดอายุเซลล์ กับ S.O.D MORE ใน Product Insight 
เรียนรู้เจาะลึกผลิตภัณฑ์ S.O.D MORE และเทคนิคพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เพิ่มยอดขายอย่างไรจากสินค้าในธุรกิจของเรา
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ Nutrinal คุณณรัชพรรณ ถิระศักดิ์ 
และ คุณสมพล ทองขุนดำ นักธุรกิจระดับ Black Diamond

Product Insight S.O.D MORE

เรียนรู้เจาะลึกผลิตภัณฑ์ S.O.D MORE และเทคนิคพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เพิ่มยอดขายอย่างไรจากสินค้าในธุรกิจของเรา

ลงทะเบียนฟรี

57 นาที
Product Insight
โครงสร้างหลักสูตร

1. เรียนรู้เจาะลึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ S.O.D MORE 
2. เทคนิคการทำตลาดผลิตภัณฑ์ S.O.D MORE  

Product Insight S.O.D MORE

เรียนรู้เจาะลึกผลิตภัณฑ์ S.O.D MORE และเทคนิคพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เพิ่มยอดขายอย่างไรจากสินค้าในธุรกิจของเรา

ลงทะเบียนฟรี

57 นาที
Product Insight