คำอธิบายหลักสูตร
  1.  มหันตภัยโรคเสื่อม
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือดภัยเงียบคุกคามสุขภาพ
  3. มะเร็งร้าย

ถามตอบ ปัญหาสุภาพออนไลน์

อาการคุณเป็นยังไงไหนบอกพี่หมอซิ

ลงทะเบียนฟรี

3 ชั่วโมง
Dr.Sungdiary
โครงสร้างหลักสูตร
ถามตอบ ปัญหาสุภาพออนไลน์ 2 ชั่วโมง
1. มหันตภัยโรคเสื่อม 1 ชั่วโมง 3 นาที
2. โรคหัวใจและหลอดเลือดภัยเงียบคุกคามสุขภาพ 51 นาที
3. มะเร็งร้าย 1 ชั่วโมง

ถามตอบ ปัญหาสุภาพออนไลน์

อาการคุณเป็นยังไงไหนบอกพี่หมอซิ

ลงทะเบียนฟรี

3 ชั่วโมง
Dr.Sungdiary