คำอธิบายหลักสูตร
"อิสรภาพแห่งชีวิต" ใคร ๆ ก็อยากมี! ต้องทำอย่างไร มีวิธีคิดแบบไหน จึงจะฝึกฝนจนเป็นนิสัยเพื่อให้เจอทางที่เรียกว่า อิสรภาพ ได้ พบกับ "4 วินัย สู่ อิสรภาพ" โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Mindset ที่จะมาเผยเคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าถึงความหมายของชีวิตในการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ถูกต้อง เพื่ออิสรภาพแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้

4 วินัย สู่ อิสรภาพ

4 วินัย สู่ อิสรภาพ" โดย CEO นพกฤษฏิ์

ลงทะเบียนฟรี

5.40 นาที
Mindset Training
CEO นพกฤษฎิ์
โครงสร้างหลักสูตร
4 วินัย สู่ อิสรภาพ 5 นาที
4 วินัย สู่ อิสรภาพ 5 นาที

4 วินัย สู่ อิสรภาพ

4 วินัย สู่ อิสรภาพ" โดย CEO นพกฤษฏิ์

ลงทะเบียนฟรี

5.40 นาที
Mindset Training
CEO นพกฤษฎิ์