คำอธิบายหลักสูตร
พบกับเทคนิคง่าย ๆ ใน "5 เทคนิคโภชนาการเพื่อสุขภาพ" โดย โค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร กับประโยชน์ของการเลือกรับประทานอาหารเพื่อให้มีรูปร่างที่ดี ด้วยการนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

Nutrition & Exercise

เทคนิคง่าย ๆ ใน "5 เทคนิคโภชนาการเพื่อสุขภาพ" โดย โค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร

ลงทะเบียนฟรี

50
Nutrition & Exercise
โค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร
โครงสร้างหลักสูตร
Nutrition & Exercise 50 นาที
5 เทคนิคโภชนาการเพื่อสุขภาพ 5 นาที
พื้นฐานหลักโภชนาการ 5 นาที
ความสำคัญของโปรตีน 2 นาที
Exercise By Mickey 34 นาที
ปริมาณโปรตีนที่รับในแต่ละวัย โดยโค้ชมิกกี้ 2 นาที

Nutrition & Exercise

เทคนิคง่าย ๆ ใน "5 เทคนิคโภชนาการเพื่อสุขภาพ" โดย โค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร

ลงทะเบียนฟรี

50
Nutrition & Exercise
โค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร